fbpx

WERKWIJZE

WERKWIJZE

“Coaching is goed afgestemd op specifieke wensen, geen vaste route”

De Roedel stemt lengte en invulling van ieder coachingstraject volledig af op jouw wensen en de verkregen inzichten tijdens de intake. Ieder traject verloopt weer anders, want ieder mens is uniek, en streeft zijn of haar eigen, unieke doelen na.

Ieder coachingstraject is individueel bepaald.

Coachingstraject

Tijdens het eerste kennismakingsgesprek en/of intake-gesprek formuleer jij jouw doelstellingen.
Na de intakesessie bepalen we aantal en frequentie van de sessies, minimaal 3 en maximaal 10.
Het coachingstraject bestaat uit sessies van maximaal 2 uur.
Tijdens het coachingstraject is ruimte voor een tussentijdse evaluatie.
Sessies bestaan uit gesprekken, oefeningen, persoonlijke vragenlijsten en/of opdrachten.
Als jouw werkgever het coachingstraject faciliteert kan je van tevoren of tijdens het traject een driegesprek inplannen met je coach, jezelf en je leidinggevende.

Naast face-to-face-gesprekken is het gebruik van persoonlijke vragenlijsten zinvol omdat deze inzicht verschaffen aan zowel coach als coachee, wat een ontwikkelingsproces aanzienlijk kan versnellen. Daarnaast bieden ze vaak een aanknopingspunt voor diepere gesprekken.
Persoonlijke vragenlijsten zijn voor De Roedel echter altijd van ondergeschikt belang ten opzichte van het gesprek. Er zal altijd sprake zijn van individueel maatwerk.
WIE BEN IK?
Over Hanneke de Bruin