fbpx

COACHINGSTHEMA'S

COACHINGSTHEMA'S

Executive Coaching
Als leider aan de top van een organisatie zijn er momenten dat je behoefte hebt aan een klankbord buiten je werkomgeving. Dat kan gaan over businessvraagstukken en over jou als persoon. Zich afspelen op het vlak van bedrijfsvoering, businessontwikkeling en de rol van jezelf hierin. Tevens kunnen vraagstukken over macht, kritiek en eenzaamheid aan de orde zijn. Ook kan de behoefte spelen een balans te vinden tussen werk en privé.
Zelfreflectie helpt om inzicht te krijgen en antwoorden te vinden.

Werkwijze
Bij de Roedel is kennis en ervaring aanwezig om te weten hoe het is om in de top van een organisatie te werken.
Het coachen van leiders gebeurt op vier niveaus. Die van de persoon zelf, de rol die hij vervult, de directe omgeving en de organisatie.

Resultaat
Je neemt afstand, kijkt vanuit verschillende perspectieven, ziet de scenario’s en krijgt diverse inzichten. Je bent in staat bewust keuzes te maken en besluiten te nemen.
Het Managen van jouw Carrière
In elke fase van een carrière kunnen zich vragen voor doen. Ben ik op het goede pad? Waar zit mijn ambitie? Krijg ik nog wel energie van mijn werk? Wat zijn mijn mogelijkheden? Welke wensen heb ik?
Natuurlijk loopt iedere carrière anders. Een deel van wat je bereikt hangt samen met eigen initiatief maar ook toevalligheden. Met dingen die je overkomen en ook afdwingt. Daarnaast bepalen individuele variabelen als persoonlijkheid, talent, kansen en ervaringen het succes.
Toch zijn er globaal gezien ook bepaalde constanten: achtergrond en opleidingsniveau, type functie, branche en bedrijfscultuur, levensfase.

Werkwijze
De Roedel helpt je sturing te geven aan je loopbaan door antwoorden te vinden op jouw vragen. Samen zoeken wij uit wat je wensen zijn en de mogelijkheden. En hoe je kunt bereiken wat je het liefste wilt.

Resultaat
Je verwerft inzicht in je eigen persoonlijkheid. Ziet verbanden tussen verleden en heden. Doorbreekt mogelijke vicieuze cirkels. En toetst je ambities op realiteitszin. Daarmee maak je de weg vrij naar een volgende carrièrestap.
Persoonlijke Ontwikkeldoelen
We komen het allemaal tegen. In gesprek met onze leidinggevende krijgen wij inzicht in onze ontwikkelpunten. Of het nu gaat over communicatie, grenzen stellen, assertiviteit, autonomie of effectiviteit ontwikkeling is voor ieder een persoonlijk vraagstuk. De basis is persoonlijke bewustwording en inzicht.

Werkwijze
De Roedel ondersteunt bij het scherp krijgen van de ontwikkelingsbehoefte. Persoonlijke gesprekken en casuïstiek helpen hierbij.Bewustwording en inzicht ontstaan. Jouw kwaliteiten en valkuilen ontdek je. Vervolgens ga je oefenen met “nieuw” gedrag.

Resultaat
Groei van zelfkennis en de basis van het te ontwikkelen gedrag begrijpen. Met als uiteindelijk resultaat het gedrag op een natuurlijke wijze in de praktijk te brengen.
Bewust Leidinggeven
De stap in een carrière naar een leidinggevende functie vindt vaak plaats zonder voorbereiding te krijgen op het gebied van leidinggeven. Je staat aan het begin van een nieuwe uitdaging en ieder mens doet het op zijn eigen wijze. Belangrijk is jouw eigen leiderschapsstijl en -voorkeur te kennen. Het leiderschap vanuit jouw kwaliteiten effectief vorm en inhoud te geven. En ook je eigen valkuilen te kennen. Mogelijk ben je deze al tegen gekomen of wil jij je er meer bewust van worden. Ook het reflecteren over wat je ervaart kan je als wens hebben.

Werkwijze
Inzicht krijgen in je persoonlijkheid, de bron van waaruit je handelt en het effect van je leiderschapsstijl op je omgeving. Aan de hand van casuïstiek wordt vervolgens gewerkt aan jouw leidinggevende kwaliteiten.

Resultaat
Toename van zelfkennis en daadwerkelijke ontwikkeling van leiderschapsstijlen.
Dit zal zich vertalen in bewust leidinggeven.
Vitaliteitsmanagement en burn-out
Gezondheid is een kostbaar bezit, maar we gaan er onbekommerd mee om. Totdat we merken dat de vitaliteit uit ons lichaam is. We ervaren gebrek aan energie, concentratieproblemen, geheugenverlies of krijgen last van die ene bekende gevoelige plek.
Oorzaken zijn vaak: een verstoorde balans tussen werk en privé, te weinig lichaamsbeweging, onvrede over het werk of het gevoel verstrikt te raken in verplichtingen. Ook een ingrijpende verandering kan tot vermoeidheid leiden.

Werkwijze
De Roedel richt zich zowel op de fysieke als psychische kanten van het vitaliteitsprobleem. We staan stil bij persoonlijkheid, leefgewoonten, de context, conditie en vrijetijdsbesteding en doen eventueel een burn-out analyse.

Resultaat
Vervolgens wordt het revitaliseringsplan in gang gezet. Dit plan ligt uiteraard in het verlengde van jouw persoonlijkheid en ambities en houdt rekening met jouw privé- en werksituatie. Leven naar dit plan maakt dat jij je aanmerkelijk energieker voelt, dat jouw toewijding en enthousiasme terugkomen en er een gezonde balans ontstaat tussen wat jij geeft en ontvangt.
Passie in Werk en Leven
Leven en werken zoals je hart je ingeeft is wat we allemaal het liefste willen.
We bewonderen de gepassioneerdheid van anderen, maar zelf komen we er lang niet altijd toe. Door het optimaal kunnen inzetten van jouw talenten is er sprake van gepassioneerd werken.

Werkwijze
De Roedel laat managers hun werkelijke passie (her)ontdekken. Door het gesprek aan te gaan, het gebruik van vragenlijsten en visualisaties wordt het je duidelijk waar je je zekerheid, sturing, kracht en geluk aan ontleent.

Resultaat
Je ontdekt je eigen weg in je werk en je leven. Door te bezinnen, krijg je een beeld van wie je bent en wat je wilt. Waar haal jij zekerheid, sturing, kracht en geluk uit? Je denkt na over hoe je je leven het beste vormgeeft en hoe je kiest voor jezelf.
Vrouwen naar en aan de Top
Vrouwen die een carrière nastreven maken bewuste afwegingen. Zeker als daar een kinderwens en de verantwoordelijkheid voor een gezin bij komen.
Het aantal vrouwen aan de top is nog steeds laag. Een rolmodel is belangrijk en de behoefte aan een vrouwelijk netwerk is groot. Evenals het coachen door een ervaren vrouwelijke professional.

Werkwijze
Coaching bij De Roedel richt zich onder andere op het verwerven van inzicht in jouw persoonlijke leiderschapsstijl, het onderzoeken van jouw wensen, bewustwording van de verschillen tussen masculien en feminien leiderschap en de valkuilen voor beide.

Resultaat
Je leert op een authentieke en effectieve wijze jouw carrière te managen binnen een overwegend masculiene cultuur en voor zover relevant, jouw persoonlijke doelen te vertalen naar gezin en carrière.
Dual Career Managers
Relatie, carrière, een druk sociaal leven, kinderen. En dan allebei werken! Hoe managen we dat?
In theorie geven partners elkaar de ruimte om talenten te ontplooien en plannen te verwezenlijken. Maar in de praktijk rijzen vragen over verantwoordelijkheden en de verdeling ervan, over ambities, verwachtingen, carrières en de balans tussen werk en privé.

Werkwijze
In een logische volgorde komen vragen aan de orde over ontwikkeling (professioneel, persoonlijk en relationeel), over gevoelens en verantwoordelijkheid, onvrede, gemis aan steun en andere hindernissen. Vanzelfsprekend nemen beide partners deel aan het coachingstraject.

Resultaat
De coaching helpt jou duidelijkheid te krijgen over jouw eigen rol en die van de ander. Samen leer je aan de verschillende wensen vorm en inhoud te geven.
TEAMCOACHING
Naast individuele coaching biedt De Roedel ook Teamcoaching. Elk team heeft van tijd tot tijd behoefte aan aandacht en stil staan met elkaar.