fbpx

TEAMCOACHING

TEAMCOACHING

Elk team heeft van tijd tot tijd behoefte aan aandacht en stil staan met elkaar. Niet alleen als het saamhorigheidsgevoel verdwenen is of de interne verhoudingen verstoord zijn, is het fijn dat iemand jou helpt om als team weer een nieuw elan te krijgen. Ook als iedereen het gevoel heeft dat alles op rolletjes loopt, is het goed om de zaken eens tegen het licht te houden. Zijn de gemeenschappelijke doelen duidelijk? Is de organisatiestrategie helder? Weet iedereen wat zijn of haar taak is? Wordt optimaal gebruik gemaakt van ieders talenten? Voelt iedereen zich begrepen en gewaardeerd? En komt iedereen eigenlijk nog wel steeds fluitend naar het werk? 
Teamcoaching begint met een goede analyse vooraf en het gezamenlijk vaststellen van de doelen. Na een initiële briefing voer ik daarvoor doorgaans afzonderlijke gesprekken met alle deelnemers. Dan komen al die bovenstaande vragen aan de orde, en nog veel meer. Vervolgens beginnen we met zijn allen aan een gezamenlijk traject, waarbij ik verschillende methoden gebruik.
Tijdens mijn werk heb ik gezien dat teams groeien wanneer gemeenschappelijke en individuele doelen, afzonderlijke talenten, en ieders persoonlijke omstandigheden op een professionele wijze de aandacht krijgen. 
WERKWIJZE
Coaching is goed afgestemd op specifieke wensen, geen vaste route.